Công văn 7432/CTHN-TTHT ngày 12/03/2021

Xử lý hóa đơn giá trị gia tăng liên 2 bị mờ

Tải về tại đây: