Công văn 10145/CTHN-TTHT ngày 05/04/2021

Thuế thu nhập cá nhân đối với quà tặng cho nhân viên

Tải về tại đây: