Công văn 3619/CTHN-TTHT ngày 28/01/2021

Thuế TNCN,TNDN đối với khoản hưu trí DN trích nộp cho nhân viên được Cty mẹ nước ngoài cử sang VN làm việc

Tải về tại đây: