DANH SÁCH VBPL BẢN TIN THUẾ 2021-01-05

 

Trong 02 đợt cập nhật này, có 49 văn bản hướng dẫn, danh sách các văn bản như sau:

1 146/2020/NĐ-CP
(18/12/2020)
Sửa đổi Điều 5 Nghị định 20/2011/NĐ-CP hướng dẫn NQ 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
2 1148/2020/UBTVQH14
(21/12/2020)
Sửa đổi Tiểu mục 2 mục 1 BT BVMT tại Khoản 1 Điều 1 NQ 579/2018/UBTVQH14 đã sửa đổi theo NQ 979/2020/UBTVQH14
3 101/2020/TT-BTC
(23/11/2020)
Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y
4 46/VBHN-BTC
(24/11/2020)
Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam
5 14767/BTC-TCT
(01/12/2020)
Vướng mắc hồ sơ thu lệ phí trước bạ phương tiện theo Thông tư 58/2020/TT-BCA
6 105/2020/TT-BTC
(03/12/2020)
Hướng dẫn về đăng ký thuế
7 106/2020/TT-BTC
(08/12/2020)
Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực
8 15274/BTC-PC
(11/12/2020)
Đánh giá thực hiện Thông tư 149/2014/TT-BTC
9 2140/QĐ-BTC
(21/12/2020)
Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số của Bộ Tài chính
10 15881/BTC-CST
(25/12/2020)
Thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay
11 112/2020/TT-BTC
(29/12/2020)
Mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội
12 4819/TCT-PC
(12/11/2020)
Chuyển lỗ và xử phạt hành vi trốn thuế qua thanh tra thuế
13 4868/TCT-CS
(16/11/2020)
Nội dung Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ
14 5032/TCT-CS
(26/11/2020)
Chi phí cách ly phòng chống dịch Covid 19 của chuyên gia nước ngoài
15 5189/TCT-CS
(07/12/2020)
Giới thiệu nội dung mới của NĐ 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật quản lý thuế
16 5258/TCT-QLN
(10/12/2020)
Đôn đốc thu tiền thuế nợ
17 5265/TCT-DNNCN
(11/12/2020)
Chính sách thuế đối với hoạt động cho thuê nhà của cá nhân không cư trú
18 5270/TCT-DNNCN
(11/12/2020)
Phát ngôn báo chí của CTY TNHH Grab về tăng giá cước xe và tăng khấu trừ thuế đối với lái xe từ họa động của CTY
19 77556/CT-TTHT
(21/08/2020)
Chi phí cho dự án đầu tư ngừng thực hiện
20 81087/CT-TTHT
(04/09/2020)
Hoàn thuế giá trị gia tăng từ dự án viện trợ ODA không hoàn lại
21 96163/CT-TTHT
(03/11/2020)
Thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng vốn góp
22 100449/CTHN-TTHT
(19/11/2020)
Hóa đơn điện tử đối với hoạt động xuất khẩu
23 101071/CTHN-TTHT
(20/11/2020)
Khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với tài sản cố định của cơ sở khám chữa bệnh
24 101315/CT-TTHT
(23/11/2020)
Chính sách thuế giá trị gia tăng
25 101316/CTHN-TTHT
(23/11/2020)
Kê khai thuế thu nhập cá nhân và hạch toán thuế giá trị gia tăng
26 101317/CTHN-TTHT
(23/11/2020)
Thuế nhà thầu đối với quyền truy cập dữ liệu
27 101318/CT-TTHT
(23/11/2020)
Hồ sơ đăng ký người phụ thuộc
28 101319/CTHN-TTHT
(23/11/2020)
Kê khai thuế đối với đơn vị sự nghiệp
29 101320/CTHN-TTHT
(23/11/2020)
Tính thuế bảo vệ môi trường đối với sản phẩm dầu mỡ nhờn
30 101321/CT-TTHT
(23/11/2020)
Sử dụng hóa đơn và điều kiện áp dụng thuế suất 0/ khi xuất khẩu dịch vụ ra nước ngoài
31 101322/CTHN-TTHT
(23/11/2020)
Chính sách thuế giá trị gia tăng
32 101323/CTHN-TTHT
(23/11/2020)
Lãi tiền gửi ngân hàng
33 101326/CTHN-TTHT
(23/11/2020)
Nghĩa vụ thuế đối với hoạt động cho thuê nhà tại Nhật Bản
34 101966/CTHN-TTHT
(25/11/2020)
Thời điểm lập hóa đơn
35 101967/CTHN-TTHT
(25/11/2020)
Sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang
36 102271/CTHN-TTHT
(26/11/2020)
Thay đổi bố cục hóa đơn
37 102272/CTHN-TTHT
(26/11/2020)
Định dạng điền mã số thuế người mua trên hóa đơn
38 102753/CTHN-TTHT
(27/11/2020)
Xác định tiền thuê nhà chịu thuế thu nhập cá nhân
39 103089/CTHN-TTHT
(30/11/2020)
Khấu hao tài sản cố định chờ thanh lý
40 103090/CTHN-TTHT
(30/11/2020)
Chính sách thuế giá trị gia tăng
41 104144/CTHN-TTHT
(03/12/2020)
Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với khoản thưởng, hỗ trợ nhận được
42 104147/CTHN-TTHT
(03/12/2020)
Ngày lập hóa đơn điện tử
43 104474/CTHN-TTHT
(04/12/2020)
Chính sách thuế nhà thầu
44 104477/CTHN-TTHT
(04/12/2020)
Hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng
45 104478/CTHN-TTHT
(04/12/2020)
Lập chứng từ đối với khoản thu bồi thường bằng tiền
46 104482/CTHN-TTHT
(04/12/2020)
Chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài
47 105208/CTHN-TTHT
(08/12/2020)
Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn
48 105209/CTHN-TTHT
(08/12/2020)
Chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân hợp tác kinh doanh
49 105936/CTHN-TTHT
(10/12/2020)
Chữ viết không dấu trên hóa đơn điện tử

Để xem chi tiết nội dung văn bản trên hoặc tìm kiếm các văn bản chuyên ngành Thuế, Hải quan, BHXH... vui lòng sử dụng ứng dụng VBPL của TS24 cung cấp hoàn toàn miễn phí