Công văn 96163/CT-TTHT ngày 03/11/2020

Thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng vốn góp

Tải về tại đây: