Công văn 5265/TCT-DNNCN ngày 11/12/2020

Chính sách thuế đối với hoạt động cho thuê nhà của cá nhân không cư trú

Tải về tại đây: