Công văn 4868/TCT-CS ngày 16/11/2020

Nội dung Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ

Tải về tại đây: