Công văn 102272/CTHN-TTHT ngày 26/11/2020

Định dạng điền mã số thuế người mua trên hóa đơn

Tải về tại đây: