DANH SÁCH VBPL BẢN TIN THUẾ 2020-12-05

 

Trong 02 đợt cập nhật này, có 87 văn bản hướng dẫn, danh sách các văn bản như sau:

1 132/2020/NĐ-CP
(05/11/2020)
Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
2 88/2020/TT-BTC
(30/10/2020)
Sửa đổi Điều 26 Thông tư 68/2019/TT-BTC về hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2018/NĐ-CP
3 13706/BTC-CST
(09/11/2020)
Thực hiện Nghị quyết 129/NQ-CP
4 94/2020/TT-BTC
(16/11/2020)
Sửa đổi Thông tư 307/2016/TT-BTC
5 103/2020/TT-BTC
(26/11/2020)
Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế, quản lý tài sản công và quản lý nợ công
6 3223/TCT-CS
(10/08/2020)
Quản lý thu thuế, phí đối với doanh nghiệp mua hàng hóa là tài nguyên khoáng sản không có hóa đơn người bán
7 3231/TCT-CS
(10/08/2020)
Chính sách thuế của doanh nghiệp
8 3328/TCT-CS
(14/08/2020)
Nghĩa vụ tài chính khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp sang đất ở
9 3330/TCT-CS
(14/08/2020)
Chính sách thuế giá trị gia tăng
10 3359/TCT-DNL
(14/08/2020)
Hóa đơn điện tử và kê khai, nộp thuế tập trung tại Trụ sở chính
11 3401/TCT-CS
(19/08/2020)
Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp và lệ phí trước bạ đất đai
12 3423/TCT-CS
(20/08/2020)
Chính sách thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp
13 3461/TCT-CS
(21/08/2020)
Thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất
14 3493/TCT-CS
(25/08/2020)
Chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
15 3518/TCT-CS
(26/08/2020)
Giải đáp vướng mắc về nợ thuế của Doanh nghiệp tư nhân Vạn Phát
16 3525/TCT-CS
(26/08/2020)
Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo
17 3530/TCT-KK
(27/08/2020)
Chính sách thuế đối với dự án đầu tư chấm dứt hoạt động
18 3608/TCT-TTKT
(01/09/2020)
Lưu giữ hồ sơ toàn cầu của Công ty Honda Việt Nam
19 3639/TCT-CS
(01/09/2020)
Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở y tế công lập
20 3701/TCT-CS
(08/09/2020)
Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
21 3705/TCT-CS
(08/09/2020)
Chính sách thuế giá trị gia tăng
22 3711/TCT-CS
(08/09/2020)
Thời điểm lập hóa đơn
23 3712/TCT-CS
(08/09/2020)
Vướng mắc chính sách thu lệ phí trước bạ
24 3788/TCT-CS
(11/09/2020)
Điều kiện để hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
25 3791/TCT-CS
(11/09/2020)
Căn cứ tính thuế tài nguyên
26 3845/TCT-DNNCN
(15/09/2020)
Chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản chi cho người lao động được trích từ quỹ công đoàn
27 3900/TCT-CS
(17/09/2020)
Xác định sản phẩm vàng thỏi khi tính thuế tài nguyên
28 3924/TCT-CS
(18/09/2020)
Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển
29 3956/TCT-CS
(22/09/2020)
Hỗ trợ thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án sử dụng nguồn vốn ODA viện trợ không hoàn lại
30 4090/TCT-CNTT
(30/09/2020)
Đăng ký là Tổ chức cung cấp dịch vụ truyền, nhận dữ liệu HĐĐT, cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử
31 4111/TCT-DNL
(30/09/2020)
Hướng dẫn về việc kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng của các nhà máy thủy điện
32 4122/TCT-CS
(01/10/2020)
Kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số của nhà cung cấp ở nước ngoài có phát sinh thu nhập từ VN
33 4129/TCT-CS
(01/10/2020)
Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
34 4160/TCT-CS
(02/10/2020)
Kê khai, khấu trừ đối với hóa đơn bị bỏ sót
35 4401/TCT-PC
(19/10/2020)
Xử phạt vi phạm hành chính
36 4433/TCT-CS
(21/10/2020)
Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng dự án đầu tư
37 4518/TCT-CS
(23/10/2020)
Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
38 4554/TCT-DNL
(26/10/2020)
Hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân
39 4585/TCT-KK
(28/10/2020)
Hoàn tiền sử dụng đất
40 4590/TCT-DNNCN
(28/10/2020)
Chính sách giảm trừ gia cảnh cho người nước ngoài
41 4601/TCT-KK
(29/10/2020)
Kê khai thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh
42 4670/TCT-CS
(02/11/2020)
Vướng mắc chính sách giảm lệ phí trước bạ đối với xe ô tô sản xuất lắp ráp trong nước
43 4677/TCT-DNL
(03/11/2020)
Kê khai khấu trừ, hoàn thuế GTGT nhập khẩu phụ tùng, vật tư, thiết bị thuê theo Hợp đồng Pooling
44 4818/TCT-PC
(12/11/2020)
Điểm mới trong xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn và thực hiện Nghị định 125/2020/NĐ-CP
45 4923/TCT-DNL
(18/11/2020)
Hướng dẫn vướng mắc về thực hiện chế độ hóa đơn, chứng từ
46 89927/CT-TTHT
(09/10/2020)
Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ tài chính phát sinh
47 89928/CT-TTHT
(09/10/2020)
Thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân đối với hoạt động tổ chức cuộc thi
48 89931/CT-TTHT
(09/10/2020)
Thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ doanh nghiệp chế xuất cung cấp cho doanh nghiệp nội địa
49 89932/CT-TTHT
(09/10/2020)
Cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân ngoài kỳ tính thuế
50 90249/CT-TTHT
(12/10/2020)
Xuất hóa đơn điện tử kèm bảng kê
51 90968/CT-TTHT
(14/10/2020)
Chi phí đối với hàng hóa bị hỏa hoạn
52 91158/CT-TTHT
(15/10/2020)
Xử lý đối với hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm quy định
53 91159/CT-TTHT
(15/10/2020)
Hóa đơn điện tử có ngày lập khác ngày ký
54 91266/CT-TTHT
(15/10/2020)
Thuế GTGT đối với các gói thầu tư vấn thuộc Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển
55 91492/CT-TTHT
(16/10/2020)
Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
56 91495/CT-TTHT
(16/10/2020)
Thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động bán hàng vào khu chế xuất và nội địa theo điều kiện CIF
57 91496/CT-TTHT
(16/10/2020)
Sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với dịch vụ rà phá bom mìn vật nổ
58 91813/CT-TTHT
(19/10/2020)
Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp
59 91820/CT-TTHT
(19/10/2020)
Giá chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu khi tính thuế thu nhập cá nhân
60 93615/CT-TTHT
(26/10/2020)
Khấu trừ thuế giá trị gia tăng
61 93619/CT-TTHT
(26/10/2020)
Kê khai thuế thu nhập cá nhân
62 94364/CT-TTHT
(28/10/2020)
Áp dụng hiệp định tránh đánh thuế 2 lần giữa Việt Nam - Hồng Kông đối với thu nhập từ chuyển nhượng tài sản
63 94365/CT-TTHT
(28/10/2020)
Sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế
64 94367/CT-TTHT
(28/10/2020)
Thông tin hóa đơn hiển thị trên trang tra cứu hóa đơn của Tổng cục Thuế
65 94768/CT-TTHT
(29/10/2020)
Đăng ký người phụ thuộc
66 95655/CT-TTHT
(02/11/2020)
Hướng dẫn ghi nhận chi phí giá thành của dự án
67 95657/CT-TTHT
(02/11/2020)
Kê khai hoàn thuế GTGT đối với chương trình, dự án hỗ trợ phát triển, trợ giúp nhân đạo tại Việt Nam
68 95833/CT-TTHT
(02/11/2020)
Hướng dẫn thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ viết bài đăng báo
69 95835/CT-TTHT
(02/11/2020)
Kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp
70 95838/CT-TTHT
(02/11/2020)
Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt
71 95840/CT-TTHT
(02/11/2020)
Ngày lập hóa đơn điện tử
72 95841/CT-TTHT
(02/11/2020)
Xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng không lấy hóa đơn
73 95842/CT-TTHT
(02/11/2020)
Xuất hóa đơn đối với khoản thu tiền học phí
74 95844/CT-TTHT
(02/11/2020)
Thuế giá trị gia tăng dịch vụ cung cấp cho khách hàng của đối tác nước ngoài
75 95845/CT-TTHT
(02/11/2020)
Hoàn thuế giá trị gia tăng nộp thừa
76 95846/CT-TTHT
(02/11/2020)
Chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn
77 95849/CT-TTHT
(02/11/2020)
Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt
78 95849/CT-TTHT
(02/11/2020)
Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt
79 96961/CT-TTHT
(06/11/2020)
Đăng ký người phụ thuộc
80 96966/CT-TTHT
(06/11/2020)
Hướng dẫn chính sách thuế nhà thầu
81 97740/CT-TTHT
(10/11/2020)
Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với quà tặng
82 97742/CT-TTHT
(10/11/2020)
Thuế giá trị gia tăng hàng phi mậu dịch
83 97746/CT-TTHT
(10/11/2020)
Xác định thời gian giảm thuế thu nhập doanh nghiệp
84 97747/CT-TTHT
(10/11/2020)
Hướng dẫn lập hóa đơn
85 97748/CT-TTHT
(10/11/2020)
Thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân đối với khoản chi cho cán bộ nhân viên trong đợt dịch Covid-19
86 97749/CT-TTHT
(10/11/2020)
Chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp
87 98284/CTHN-KK
(11/11/2020)
Chấp thuận điều chỉnh việc bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài

Để xem chi tiết nội dung văn bản trên hoặc tìm kiếm các văn bản chuyên ngành Thuế, Hải quan, BHXH... vui lòng sử dụng ứng dụng VBPL của TS24 cung cấp hoàn toàn miễn phí