Công văn 97748/CT-TTHT ngày 10/11/2020

Thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân đối với khoản chi cho cán bộ nhân viên trong đợt dịch Covid-19

Tải về tại đây: