Công văn 97747/CT-TTHT ngày 10/11/2020

Hướng dẫn lập hóa đơn

Tải về tại đây: