Công văn 97740/CT-TTHT ngày 10/11/2020

Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với quà tặng

Tải về tại đây: