Công văn 95655/CT-TTHT ngày 02/11/2020

Hướng dẫn ghi nhận chi phí giá thành của dự án

Tải về tại đây: