Công văn 94367/CT-TTHT ngày 28/10/2020

Thông tin hóa đơn hiển thị trên trang tra cứu hóa đơn của Tổng cục Thuế

Tải về tại đây: