Công văn 91820/CT-TTHT ngày 19/10/2020

Giá chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu khi tính thuế thu nhập cá nhân

Tải về tại đây: