Công văn 91495/CT-TTHT ngày 16/10/2020

Thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động bán hàng vào khu chế xuất và nội địa theo điều kiện CIF

Tải về tại đây: