Công văn 91158/CT-TTHT ngày 15/10/2020

Xử lý đối với hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm quy định

Tải về tại đây: