Công văn 4818/TCT-PC ngày 12/11/2020

Điểm mới trong xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn và thực hiện Nghị định 125/2020/NĐ-CP

Tải về tại đây: