Công văn 4677/TCT-DNL ngày 03/11/2020

Kê khai khấu trừ, hoàn thuế GTGT nhập khẩu phụ tùng, vật tư, thiết bị thuê theo Hợp đồng Pooling

Tải về tại đây: