Công văn 4160/TCT-CS ngày 02/10/2020

Kê khai, khấu trừ đối với hoá đơn bị bỏ sót

Tải về tại đây: