Công văn 4122/TCT-CS ngày 01/10/2020

Kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số của nhà cung cấp ở nước ngoài có phát sinh thu nhập từ VN

Tải về tại đây: