DANH SÁCH VBPL BẢN TIN THUẾ 2020-11-05

Trong 02 đợt cập nhật này, có 78 văn bản hướng dẫn, danh sách các văn bản như sau:

1 123/2020/NĐ-CP
(19/10/2020)
Quy định về hóa đơn, chứng từ
2 125/2020/NĐ-CP
(19/10/2020)
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn
3 126/2020/NĐ-CP
(19/10/2020)
Hướng dẫn Luật Quản lý thuế
4 1523/QĐ-BKHĐT
(19/10/2020)
TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quản lý
5 12452/BTC-TCT
(09/10/2020)
Chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp
6 22/2020/TT-BTTTT
(07/09/2020)
Quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra chữ ký số
7 3475/TCT-CS
(24/08/2020)
Tiền thuê đất
8 1215/QĐ-TCT
(03/09/2020)
Sửa đổi, bổ sung Quy trình kiểm tra thuế
9 3646/TCT-CS
(03/09/2020)
Hóa đơn điện tử
10 3799/TCT-KK
(11/09/2020)
Thực hiện Thông tư 92/2019/TT-BTC
11 3902/TCT-KK
(17/09/2020)
Xác định số thuế giá trị gia tăng được hoàn
12 3920/TCT-DNL
(18/09/2020)
Thời hạn áp dụng hóa đơn điện tử
13 4076/TCT-DNNCN
(29/09/2020)
Chính sách thuế thu nhập cá nhân
14 1557/QĐ-TCT
(02/10/2020)
Thiết lập Hệ thống kênh thông tin Hỗ trợ người nộp thuế qua Hệ thống eTax
15 4182/TCT-KK
(05/10/2020)
Xử lý số tiền thuế nộp thừa
16 4218/TCT-DNNCN
(06/10/2020)
Hoàn thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức trả thu nhập từ tiền lương, tiền công
17 4223/TCT-DNNCN
(07/10/2020)
Xác định ngày nộp tiền vào ngân sách nhà nước để hoàn thuế TNCN theo thời hạn 10 năm
18 4281/TCT-DNL
(12/10/2020)
Hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử
19 48077/CT-TTHT
(08/06/2020)
Thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của chủ công ty TNHH Một thành viên
20 81426/CT-TTHT
(07/09/2020)
Chính sách thuế đối với dự án xây dựng khách sạn
21 81428/CT-TTHT
(07/09/2020)
Thuế giá trị gia tăng dự án ODA không hoàn lại
22 81429/CT-TTHT
(07/09/2020)
Thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động khoa học công nghệ
23 81430/CT-TTHT
(07/09/2020)
Sử dụng đồng thời hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy
24 81432/CT-TTHT
(07/09/2020)
Miễn tiêu thức chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử
25 81762/CT-TTHT
(08/09/2020)
Dấu người bán trên hóa đơn điện tử chuyển đổi
26 81907/CT-TTHT
(09/09/2020)
Thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chia lợi nhuận chưa phân phối để góp vốn
27 81909/CT-TTHT
(09/09/2020)
Chính sách thuế đối với địa điểm kinh doanh khác tỉnh
28 84103/CT-TTHT
(17/09/2020)
Sử dụng hóa đơn điện tử
29 84104/CT-TTHT
(17/09/2020)
Thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hàng tiêu dùng cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất
30 84105/CT-TTHT
(17/09/2020)
Tên hàng hóa trên hóa đơn
31 84664/CT-TTHT
(21/09/2020)
Xác nhận hoạt động sản xuất phần mềm
32 84665/CT-TTHT
(21/09/2020)
Dấu người bán trên hóa đơn điện tử chuyển đổi
33 84666/CT-TTHT
(21/09/2020)
Kê khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm
34 84841/CT-TTHT
(21/09/2020)
Lập hóa đơn khi sử dụng voucher mua hàng hóa
35 84843/CT-TTHT
(21/09/2020)
Chính sách thuế liên quan khoản tiền hỗ trợ Fair Trade
36 84844/CT-TTHT
(21/09/2020)
Chính sách thuế nhà thầu
37 85104/CT-TTHT
(22/09/2020)
Kê khai thuế giá trị gia tăng
38 85106/CT-TTHT
(22/09/2020)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản tiền lãi ngân hàng
39 85107/CT-TTHT
(22/09/2020)
Phân bổ thuế giá trị gia tăng đầu vào, điều chỉnh tiền chậm nộp
40 85109/CT-TTHT
(22/09/2020)
Thuế nhà thầu đối với hoạt động chuyển quyền sở hữu trong kho ngoại quan
41 85111/CT-TTHT
(22/09/2020)
Các vấn đề thuế thu nhập cá nhân do ảnh hưởng của dịch Covid-19
42 85112/CT-TTHT
(22/09/2020)
Khấu trừ 2/ thuế giá trị gia tăng
43 85119/CT-TTHT
(22/09/2020)
Áp dụng hiệp định tránh đánh thuế 2 lần giữa Việt Nam - Đài Loan
44 85144/CT-TTHT
(22/09/2020)
Lập hóa đơn đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh
45 85416/CT-TTHT
(23/09/2020)
Xác định thuế thu nhập doanh nghiệp
46 85417/CT-TTHT
(23/09/2020)
Miễn tiêu thức chữ ký điện tử của người mua
47 85418/CT-TTHT
(23/09/2020)
Xuất hóa đơn điện tử kèm bảng kê
48 85420/CT-TTHT
(23/09/2020)
Kê khai thuế giá trị gia tăng tại chi nhánh
49 86119/CT-TTHT
(25/09/2020)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản tài trợ
50 86123/CT-TTHT
(25/09/2020)
Sử dụng hóa đơn điện tử kèm bảng kê
51 86124/CT-TTHT
(25/09/2020)
Kê khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không cư trú làm việc đồng thời ở Việt Nam và nước ngoài
52 86125/CT-TTHT
(25/09/2020)
Đóng dấu trên hóa đơn
53 86535/CT-TTHT
(28/09/2020)
Chính sách thuế giá trị gia tăng
54 86536/CT-TTHT
(28/09/2020)
Chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với chi phí thuê nhà
55 86537/CT-TTHT
(28/09/2020)
Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mới trong Khu công nghiệp
56 86538/CT-TTHT
(28/09/2020)
Chính sách thuế thu nhập cá nhân
57 86539/CT-TTHT
(28/09/2020)
Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mở rộng
58 86540/CT-TTHT
(28/09/2020)
Khấu trừ thuế giá trị gia tăng
59 86541/CT-TTHT
(28/09/2020)
Xử lý hành vi vi phạm pháp luật về thuế
60 86781/CT-TTHT
(28/09/2020)
Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư
61 87003/CT-TTHT
(29/09/2020)
Kê khai, nộp thuế đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa bệnh viện và công ty
62 87757/CT-TTHT
(01/10/2020)
Hóa đơn, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng vốn
63 87758/CT-TTHT
(01/10/2020)
Lập hóa đơn khi cung cấp dịch vụ
64 87759/CT-TTHT
(01/10/2020)
Miễn tiêu thức chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử
65 87760/CT-TTHT
(01/10/2020)
Chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp
66 88089/CT-TTHT
(02/10/2020)
Nội dung trên hóa đơn điện tử
67 88090/CT-TTHT
(02/10/2020)
Trả cổ tức bằng chuyển nhượng quyền sở hữu
68 88157/CT-KK&KTT
(02/10/2020)
Chuyển đổi phương pháp tính thuế TNDN sang phương pháp trực tiếp từ năm 2021
69 88989/CT-TTHT
(06/10/2020)
Khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với tài sản cố định phục vụ hoạt động khám chữa bệnh
70 88990/CT-TTHT
(06/10/2020)
Lập hóa đơn đối với phiếu mua hàng và chiết khấu thương mại
71 89050/CT-QLĐ
(06/10/2020)
Tiền thuê đất của các Bệnh viện công lập tự chủ tài chính
72 89564/CT-TTHT
(08/10/2020)
Kê khai thuế giá trị gia tăng đối với Chi nhánh
73 89565/CT-TTHT
(08/10/2020)
Dấu người bán trên hóa đơn điện tử chuyển đổi
74 89567/CT-TTHT
(08/10/2020)
Sử dụng hóa đơn điện tử
75 89700/CT-TTHT
(08/10/2020)
Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân
76 89923/CT-TTHT
(09/10/2020)
Chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản chiết khấu, thưởng doanh số cho đại lý
77 89925/CT-TTHT
(09/10/2020)
Chính sách thuế nhà thầu
78 89926/CT-TTHT
(09/10/2020)
Tính thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài

Để xem chi tiết nội dung văn bản trên hoặc tìm kiếm các văn bản chuyên ngành Thuế, Hải quan, BHXH... vui lòng sử dụng ứng dụng VBPL của TS24 cung cấp hoàn toàn miễn phí