Công văn 89923/CT-TTHT ngày 09/10/2020

Chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản chiết khấu, thưởng doanh số cho đại lý

Tải về tại đây: