Công văn 88990/CT-TTHT ngày 06/10/2020

Lập hóa đơn đối với phiếu mua hàng và chiết khấu thương mại

Tải về tại đây: