Công văn 87003/CT-TTHT ngày 29/09/2020

Kê khai, nộp thuế đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa bệnh viện và công ty

Tải về tại đây: