Công văn 86124/CT-TTHT ngày 25/09/2020

Kê khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không cư trú làm việc đồng thời ở Việt Nam và nước ngoài

Tải về tại đây: