Công văn 85418/CT-TTHT ngày 23/09/2020

Xuất hóa đơn điện tử kèm bảng kê

Tải về tại đây: