Công văn 84104/CT-TTHT ngày 17/09/2020

Thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hàng tiêu dùng cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất

Tải về tại đây: