Công văn 81426/CT-TTHT ngày 07/09/2020

Chính sách thuế đối với dự án xây dựng khách sạn

Tải về tại đây: