Công văn 48077/CT-TTHT ngày 08/06/2020

Thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của chủ công ty TNHH Một thành viên

Tải về tại đây: