Hợp nhất Thông tư 34/VBHN-BTC ngày 26/08/2020

Hợp nhất Thông tư quy định về hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Tải về tại đây: