DANH SÁCH VBPL BẢN TIN THUẾ 2020-10-05

Trong 02 đợt cập nhật này, có 158 văn bản hướng dẫn, danh sách các văn bản như sau:

1 109/2020/NĐ-CP
(15/09/2020)
Gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước
2 114/2020/NĐ-CP
(25/09/2020)
Hướng dẫn NQ 116/2020/QH14 về giảm thuế TNDN phải nộp của năm 2020 đối với DN, HTX, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác
3 22/2020/TT-BTTTT
(07/09/2020)
Quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra chữ ký số
4 3950/BXD-QLN
(13/08/2020)
Vướng mắc về chính sách thuế thu nhập cá nhân
5 3956/BXD-QLN
(13/08/2020)
Liên quan đến đối tượng thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên
6 3948/BTC-TCT
(03/04/2020)
Cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính của các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam
7 7581/BTC-TCT
(23/06/2020)
Thuế giá trị gia tăng của sản phẩm Nhà máy lọc dầu Dung Quất xuất khẩu
8 33/VBHN-BTC
(06/08/2020)
Hợp nhất Thông tư hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế
9 1238/QĐ-BTC
(21/08/2020)
Điều chỉnh Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy
10 34/VBHN-BTC
(26/08/2020)
Hợp nhất Thông tư quy định về hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài
11 10535/BTC-TCT
(31/08/2020)
Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp
12 10564/BTC-CST
(01/09/2020)
Thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm của Nhà máy lọc dầu Dung Quất
13 35/VBHN-BTC
(07/09/2020)
Hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm
14 10965/BTC-QLKT
(10/09/2020)
Đính chính Thông tư 39/2020/TT-BTC
15 1447/TCT-KK
(08/04/2020)
Hướng dẫn đăng ký, kê khai nộp thuế đối với Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp
16 1564/TCT-CS
(20/04/2020)
Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
17 1568/TCT-DNNCN
(21/04/2020)
Khấu trừ số thuế đã nộp tại nước ngoài
18 1665/TCT-QLN
(27/04/2020)
Không tính tiền chậm nộp
19 2027/TCT-CS
(18/05/2020)
Chính sách thuế nhà thầu
20 2094/TCT-DNL
(21/05/2020)
Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài
21 2111/TCT-CS
(22/05/2020)
Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
22 2116/TCT-CS
(22/05/2020)
Giải đáp chính sách tiền thuê đất
23 2126/TCT-KK
(22/05/2020)
Chính sách thuế khi chuyển đổi sang doanh nghiệp thông thường
24 2240/TCT-CS
(01/06/2020)
Thời hạn nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
25 2241/TCT-CS
(01/06/2020)
Chính sách miễn tiền thuê đất
26 2268/TCT-CS
(03/06/2020)
Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
27 2357/TCT-CS
(10/06/2020)
Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
28 2379/TCT-CS
(12/06/2020)
Hoàn thuế giá trị gia tăng
29 2386/TCT-CS
(12/06/2020)
Giải đáp vướng mắc chính sách thu Lệ phí trước bạ
30 2399/TCT-KK
(12/06/2020)
Khai bổ sung Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng
31 2413/TCT-QLN
(15/06/2020)
Gia hạn nộp thuế và miễn tiền chậm nộp tiền thuế
32 2485/TCT-DNL
(18/06/2020)
Hoàn thuế GTGT đầu vào đối với sản phẩm Alumina và Hydrat xuất khẩu đã nhận được tiền thanh toán bằng L/C
33 2570/TCT-CS
(23/06/2020)
Hướng dẫn chính sách thuế về thuế nhà thầu
34 2572/TCT-CS
(23/06/2020)
Miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản
35 2586/TCT-CS
(23/06/2020)
Chính sách thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp
36 2593/TCT-CS
(23/06/2020)
Hóa đơn
37 2594/TCT-CS
(23/06/2020)
Điều chuyển tài sản
38 2628/TCT-DNL
(26/06/2020)
Xử lý phần chi không hết 70/ của Quỹ phát triển KHCN tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)
39 2668/TCT-CS
(29/06/2020)
Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp khi chuyển đổi thành doanh nghiệp chế xuất
40 2756/TCT-CS
(07/07/2020)
Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
41 2765/TCT-DNL
(07/07/2020)
Thời điểm tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ đầu tư ra nước ngoài
42 2774/TCT-CS
(08/07/2020)
Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp và thu nhập cá nhân
43 2777/TCT-CS
(08/07/2020)
Xử lý hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư của Cty TNHH MTV sản xuất ô tô Thaco - Mazda
44 2784/TCT-KK
(08/07/2020)
Hỗ trợ cung cấp thông tin chuyển nhượng vốn
45 2836/TCT-PC
(14/07/2020)
Xử lý vi phạm đối với thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt
46 2955/TCT-CS
(23/07/2020)
Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
47 2972/TCT-CS
(24/07/2020)
Chính sách thuế nhà thầu đối với dây chuyền thiết bị nhập khẩu
48 3001/TCT-CS
(28/07/2020)
Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
49 3007/TCT-CS
(28/07/2020)
Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
50 3033/TCT-DNL
(30/07/2020)
Thời điểm lập hoá đơn bán sản phẩm nhựa Polypropylene mua từ Công ty Lọc hoá dầu Bình Sơn
51 3043/TCT-KK
(31/07/2020)
Xác định nghĩa vụ tài chính về đất đối với hồ sơ công nhận quyền sử dụng đất
52 3059/TCT-CS
(03/08/2020)
Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
53 3067/TCT-CS
(03/08/2020)
Miễn tiền thuê đất đối với hộ nông nghiệp
54 3165/TCT-QLN
(06/08/2020)
Không tính tiền chậm nộp thuế nhà thầu nước ngoài
55 3185/TCT-HTQT
(07/08/2020)
Khấu trừ thuế đã nộp tại nước ngoài vào số thuế phải nộp tại Việt Nam
56 3196/TCT-CS
(07/08/2020)
Nộp tiền thuê đất theo đơn giá đất tính bằng ngoại tệ
57 3199/TCT-CS
(07/08/2020)
Miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với thân nhân người có công với cách mạng
58 3220/TCT-CS
(10/08/2020)
Giải đáp chính sách thuế tiền thuê đất
59 3349/TCT-PC
(14/08/2020)
Xử phạt vi phạm hành chính hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp hoặc sử dụng hóa đơn không đúng quy định
60 3454/TCT-QLN
(21/08/2020)
Trả kiến nghị của Công ty về chính sách thuế đối với hoạt động khai thác khoáng sản
61 3457/TCT-KK
(21/08/2020)
Vướng mắc về hoàn thuế giá trị gia tăng nộp thừa
62 3479/TCT-KK
(24/08/2020)
Khôi phục mã số thuế
63 3486/TCT-DNNCN
(25/08/2020)
Chính sách thuế thu nhập cá nhân
64 3487/TCT-DNNCN
(25/08/2020)
Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2019
65 3515/TCT-DNNCN
(26/08/2020)
Đăng ký giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc là con đẻ
66 3529/TCT-KK
(27/08/2020)
Chính sách về thuế đối với dự án đầu tư chấm dứt hoạt động
67 3569/TCT-DNNCN
(28/08/2020)
Chứng từ thu hợp pháp khi đóng góp từ thiện, nhân đạo
68 3581/TCT-KK
(31/08/2020)
Hoàn thuế giá trị gia tăng
69 3682/TCT-DNNCN
(07/09/2020)
Chính sách thuế đối với khoản chi trả thu nhập cho cá nhân kinh doanh
70 3768/TCT-DNNCN
(10/09/2020)
Quyết toán thuế đối với thu nhập cá nhân vãng lai
71 3769/TCT-DNNCN
(10/09/2020)
Hoàn thuế thu nhập cá nhân và Lệ phí trước bạ đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản
72 3798/TCT-KK
(11/09/2020)
Vướng mắc gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng vãng lai ngoại tỉnh
73 3798/TCT-KK
(11/09/2020)
Vướng mắc gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng vãng lai ngoại tỉnh
74 3832/TCT-KK
(14/09/2020)
Hoàn trả tiền chậm nộp tiền thuê đất nộp thừa
75 3847/TCT-KK
(15/09/2020)
Khai bổ sung hồ sơ khai thuế
76 3848/TCT-KK
(15/09/2020)
Kê khai, hoàn thuế giá trị gia tăng
77 3867/TCT-KK
(16/09/2020)
Hoàn thuế giá trị gia tăng nộp thừa do nộp nhầm
78 3870/TCT-KK
(16/09/2020)
Xử lý tiền thuế nộp thừa vào ngân sách nhà nước
79 07/CĐ-TCT
(17/09/2020)
Thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước theo NQ 84/NQ-TTg
80 3880/TCT-KK
(17/09/2020)
Quản lý thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư chấm dứt hoạt động
81 71769/CT-TTHT
(03/08/2020)
Đăng ký người phụ thuộc
82 71941/CT-TTHT
(03/08/2020)
Lập hóa đơn đối với các giao dịch mua bán chứng chỉ tiền gửi
83 71943/CT-TTHT
(03/08/2020)
Thuế thu nhập cá nhân đối với khoản phụ cấp độc hại, nguy hiểm
84 72318/CT-TTHT
(04/08/2020)
Thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động khoa học công nghệ
85 76729/CT-TTHT
(19/08/2020)
Kê khai thuế giá trị gia tăng
86 76731/CT-TTHT
(19/08/2020)
Hướng dẫn chính sách thuế đối với tiền hỗ trợ
87 76732/CT-TTHT
(19/08/2020)
Chính sách thuế đối với lợi tức từ quỹ đầu tư
88 76733/CT-TTHT
(19/08/2020)
Lập hóa đơn khi cung cấp dịch vụ
89 77204/CT-TTHT
(20/08/2020)
Xử lý hóa đơn điện tử viết sai mã số thuế
90 77332/CT-TTHT
(20/08/2020)
Chi phí lập đồ án quy hoạch xây dựng khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp
91 77333/CT-TTHT
(20/08/2020)
Chấp thuận các số hóa đơn đã lập bị gạch ngang địa chỉ cũ là hợp lệ và người mua được kê khai thuế GTGT
92 77334/CT-TTHT
(20/08/2020)
Xử lý đối với hóa đơn viết sai tên hàng hóa
93 77336/CT-TTHT
(20/08/2020)
Thuế giá trị gia tăng đối với công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước
94 77337/CT-TTHT
(20/08/2020)
Hướng dẫn về hóa đơn tại Chi nhánh
95 77547/CT-TTHT
(21/08/2020)
Thuế thu nhập cá nhân với thu nhập từ quà tặng
96 77548/CT-TTHT
(21/08/2020)
Thuế giá trị gia tăng hoạt động kinh doanh ứng dụng dạy học
97 77549/CT-TTHT
(21/08/2020)
Đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc
98 77550/CT-TTHT
(21/08/2020)
Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với khoản thưởng cho đại lý
99 77551/CT-TTHT
(21/08/2020)
Thuế nhà thầu đối với sản phẩm thẻ Gift card
100 77552/CT-TTHT
(21/08/2020)
Lập hóa đơn đối với hoạt động cho thuê tài chính
101 77557/CT-TTHT
(21/08/2020)
Miễn thuế thu nhập cá nhân theo hiệp định hàng không
102 77558/CT-TTHT
(21/08/2020)
Lập hóa đơn điện tử kèm bảng kê
103 77562/CT-TTHT
(21/08/2020)
Chính sách thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động viết bài trên báo
104 77563/CT-TTHT
(21/08/2020)
Khấu trừ thuế giá trị gia tăng nộp hộ nhà thầu
105 77564/CT-TTHT
(21/08/2020)
Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với bảo hiểm y tế
106 77568/CT-TTHT
(21/08/2020)
Hóa đơn chứng từ khi bán phiếu quà tặng
107 77569/CT-TTHT
(21/08/2020)
Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động định giá tài sản
108 77768/CT-TTHT
(21/08/2020)
Giảm 30/ thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020
109 78002/CT-TTHT
(24/08/2020)
Chính sách thuế đối với hoạt động quảng cáo trên Facebook, Google
110 78764/CT-TTHT
(26/08/2020)
Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân sau khi chấm dứt hợp đồng lao động
111 78769/CT-TTHT
(26/08/2020)
Lập hóa đơn giá trị gia tăng trong trường hợp thu hộ hãng giao nhận kho vận, chuyển phát nước ngoài
112 78928/CT-TTHT
(26/08/2020)
Cấp hóa đơn lẻ đối với hợp đồng thuê khoán công việc
113 78929/CT-TTHT
(26/08/2020)
Sử dụng chứng từ đối với hoạt động giám định tư pháp
114 78931/CT-TTHT
(26/08/2020)
Thuế giá trị gia tăng, thuế nhà thầu đối với hoạt động mua, bán quyền truy cập
115 79492/CT-TTHT
(28/08/2020)
Hóa đơn điện tử
116 79493/CT-TTHT
(28/08/2020)
Lập hóa đơn điện tử kèm bảng kê
117 79494/CT-TTHT
(28/08/2020)
Chính sách thuế nhà thầu đối với bản quyền
118 79495/CT-TTHT
(28/08/2020)
Chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài
119 79496/CT-TTHT
(28/08/2020)
Tiêu thức tên, địa chỉ trên hóa đơn
120 79906/CT-TTHT
(31/08/2020)
Sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang
121 79907/CT-TTHT
(31/08/2020)
Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cho thuê mặt bằng mái của nhà máy
122 79908/CT-TTHT
(31/08/2020)
Thuế giá trị gia tăng thiết bị lắp đặt cho trường học
123 79915/CT-TTHT
(31/08/2020)
Giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc
124 79916/CT-TTHT
(31/08/2020)
Kê khai thuế nhà thầu đối với cá nhân kinh doanh nước ngoài
125 79917/CT-TTHT
(31/08/2020)
Ấn định thuế
126 79918/CT-TTHT
(31/08/2020)
Xử lý hóa đơn đã lập
127 79919/CT-TTHT
(31/08/2020)
Đăng ký người phụ thuộc là bà nội
128 80130/CT-TTHT
(31/08/2020)
Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng vốn
129 80132/CT-TTHT
(31/08/2020)
Hướng dẫn hóa đơn, thuế GTGT, thuế TNDN khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất không có cơ sở hạ tầng
130 80417/CT-TTHT
(01/09/2020)
Chi phí lãi vay theo quy định tại Nghị định 20/2017/NĐ-CP
131 80739/CT-TTHT
(03/09/2020)
Thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ tư vấn cho tổ chức nước ngoài
132 80741/CT-TTHT
(03/09/2020)
Dấu, chữ ký người bán trên hóa đơn điện tử chuyển đổi
133 80746/CT-TTHT
(03/09/2020)
Miễn chữ ký điện tử người mua trên hóa đơn điện tử
134 80747/CT-TTHT
(03/09/2020)
Lập hóa đơn giá trị gia tăng
135 81005/CT-TTHT
(04/09/2020)
Thuế nhà thầu nước ngoài đối với phí môi giới dịch vụ tiền gửi tại ngân hàng nước ngoài
136 81086/CT-TTHT
(04/09/2020)
Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với chi nhánh
137 81088/CT-TTHT
(04/09/2020)
Chính sách thuế đối với hoạt động xuất khẩu tại chỗ
138 81419/CT-TTHT
(07/09/2020)
Chuyển nhượng cổ phần cho cá nhân
139 81420/CT-TTHT
(07/09/2020)
Thuế giá trị gia tăng đối với phí nhượng quyền và phí bản quyền
140 81421/CT-TTHT
(07/09/2020)
Hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết của dự án xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội
141 81422/CT-TTHT
(07/09/2020)
Kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng vốn của tổ chức nước ngoài
142 81423/CT-TTHT
(07/09/2020)
Hóa đơn dịch vụ thành lập doanh nghiệp
143 81424/CT-TTHT
(07/09/2020)
Chính sách thuế nhà thầu
144 81425/CT-TTHT
(07/09/2020)
Chính sách thuế đối với hoạt động mua, bán vé máy bay
145 81763/CT-TTHT
(08/09/2020)
Hóa đơn, thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động bán hàng theo điều kiện CIF
146 81911/CT-TTHT
(09/09/2020)
Miễn tiêu thức chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử
147 81912/CT-TTHT
(09/09/2020)
Thuế thu nhập cá nhân đối với cho thuê tài sản
148 81913/CT-TTHT
(09/09/2020)
Kê khai thuế giá trị gia tăng khi nhận sáp nhập
149 82018/CT-TTHT
(09/09/2020)
Quyết toán thuế thu nhập cá nhân
150 82634/CT-TTHT
(11/09/2020)
Viết tắt địa chỉ doanh nghiệp
151 82635/CT-TTHT
(11/09/2020)
Quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập vãng lai
152 82639/CT-TTHT
(11/09/2020)
Kê khai nộp thuế giá trị gia tăng đối với tài sản thanh lý của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ
153 82640/CT-TTHT
(11/09/2020)
Ngày ký trên hóa đơn điện tử
154 83408/CT-TTHT
(15/09/2020)
Miễn chữ ký điện tử người mua trên hóa đơn điện tử
155 83409/CT-TTHT
(15/09/2020)
Chính sách thuế đối với khoản thù lao cho chủ tịch Công ty Trách nhiệm hữu hạn
156 83534/CT-TTHT
(15/09/2020)
Ngày ký trên hóa đơn điện tử
157 83539/CT-TTHT
(15/09/2020)
Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân
158 83540/CT-TTHT
(15/09/2020)
Xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng không lấy hóa đơn

Để xem chi tiết nội dung văn bản trên hoặc tìm kiếm các văn bản chuyên ngành Thuế, Hải quan, BHXH... vui lòng sử dụng ứng dụng VBPL của TS24 cung cấp hoàn toàn miễn phí