Công văn 83539/CT-TTHT ngày 15/09/2020

Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

Tải về tại đây: