Công văn 81425/CT-TTHT ngày 07/09/2020

Chính sách thuế đối với hoạt động mua, bán vé máy bay

Tải về tại đây: