Công văn 80132/CT-TTHT ngày 31/08/2020

Hướng dẫn hóa đơn, thuế GTGT, thuế TNDN khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất không có cơ sở hạ tầng

Tải về tại đây: