Công văn 79908/CT-TTHT ngày 31/08/2020

Thuế giá trị gia tăng thiết bị lắp đặt cho trường học

Tải về tại đây: