Công văn 79495/CT-TTHT ngày 28/08/2020

Chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài

Tải về tại đây: