Công văn 79493/CT-TTHT ngày 28/08/2020

Lập hóa đơn điện tử kèm bảng kê

Tải về tại đây: