Công văn 78002/CT-TTHT ngày 24/08/2020

Chính sách thuế đối với hoạt động quảng cáo trên Facebook, Google

Tải về tại đây: