Công văn 77558/CT-TTHT ngày 21/08/2020

Lập hóa đơn điện tử kèm bảng kê

Tải về tại đây: