Công văn 77552/CT-TTHT ngày 21/08/2020

Lập hóa đơn đối với hoạt động cho thuê tài chính

Tải về tại đây: