Công văn 77547/CT-TTHT ngày 21/08/2020

Thuế thu nhập cá nhân với thu nhập từ quà tặng

Tải về tại đây: