Công văn 77333/CT-TTHT ngày 20/08/2020

Chấp thuận các số hóa đơn đã lập bị gạch ngang địa chỉ cũ là hợp lệ và người mua được kê khai thuế GTGT

Tải về tại đây: