Công văn 76731/CT-TTHT ngày 19/08/2020

Hướng dẫn chính sách thuế đối với tiền hỗ trợ

Tải về tại đây: