Công văn 7581/BTC-TCT ngày 23/06/2020

Thuế giá trị gia tăng của sản phẩm Nhà máy lọc dầu Dung Quất xuất khẩu

Tải về tại đây: