Công văn 71941/CT-TTHT ngày 03/08/2020

Lập hóa đơn đối với các giao dịch mua bán chứng chỉ tiền gửi

Tải về tại đây: