Công văn 3948/BTC-TCT ngày 03/04/2020

Cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính của các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam

Tải về tại đây: