Công văn 3798/TCT-KK ngày 11/09/2020

Vướng mắc gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng vãng lai ngoại tỉnh

Tải về tại đây: