Công văn 3769/TCT-DNNCN ngày 10/09/2020

Hoàn thuế thu nhập cá nhân và Lệ phí trước bạ đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Tải về tại đây: