Công văn 3682/TCT-DNNCN ngày 07/09/2020

Chính sách thuế đối với khoản chi trả thu nhập cho cá nhân kinh doanh

Tải về tại đây: